Integritetspolicy & Cookies

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är till exempel uppgifter och innehåll som skickats in till oss via e-post. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att hantera, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Cookies

På vissa delar av vår webbplats används cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.

Namn: Jan Andersson
E-post: jan.andersson@lofsdalen.com

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om husen eller boka tid för husvisning kontakta mäklare Malin Nyström, info@lofsdalenfastighet.se, mobil 070-211 35 18 eller jan.andersson@lofsdalen.com

lofsdalenfastighet.se

Scroll to Top